Wastewater management

Renovation of older plants

Capacity studies

Utility mapping

Follow-up with the authorities

Remote and process support

Spildevandshåntering

Renovation af ældre anlæg

Kapacitetsstudier

Kortlægning af driftsanlæg

Opfølgning med relevante myndigheder

Fjernstyring af anlæg mm.