Vi er et dansk firma der tilbyder design, rådgivning og process-service til spildevandsløsninger

Spildevand til kildevand


Når du har behov for et rensningsanlæg, skal du være sikker på at vælge en virksomhed, som møder de sikkerhedsmæssige og miljømæssige krav og regler.

Siden 1991 har vi udmærket os ved at udvikle innovative og velfungerende konstruktioner til rensning af spildevand. Alle vores oprindelige anlæg – med undtagelse af et enkelt – er fortsat i drift i dag.

DST er din garanti for godkendte, holdbare og innovative rensningsanlæg, der efterlader dit spildevand så rent som var det kildevand 24/7.

Naturen fortjener rent vand


Renseanlæg har ofte udledning af spildvand til et vandmiljø, hvor de lokale miljømyndigheder stiller skærpede krav til kvaliteten af det rensede spildevand.

Det kan for eksempel være vandløb med fiskeryngel, ferskvandssøer eller rekreative områder for badende.

Giv naturen rent vand tilbage med et rensningsanlæg fra DST. Når du vælger DST som din projektpartner af rensningsanlæg, er du sikret et team af professionelle specialister med erfaring i projektering og udførelse af renseanlæg fra 5 til 5.000 PE.dansk spildevand

Mindre kvarterer og i bymiljøer

I mindre kvarterer og i bymiljøer er vores præfabrikerede Mini-biologiske rensningsanlæg velegnede. Anlægget er et perfekt match til mindre områder, der kræver spildevandsrensning uden at påføre nærmiljøet lugtgener eller negative påvirkninger.

Hoteller og institutioner

Har du brug for en spildevandsløsning til hotel, rasteplads, døgninstitution, asylcenter eller tilsvarende? Vi udarbejder gerne et skitseforslag, som matcher de lokale miljømyndigheders krav til spildevandsrensning, så du kan få dit projekt godkendt inden selve udførelsen.

Campingpladser

Kom lugtgenerne til livs og skab bedre plads på campingpladsen med et biologisk aktivt slamanlæg fra DST.Vores mangeårige erfaring med rensningsanlæg på campingpladser med store belastningsvariationer er din garanti for en effektiv og driftssikker spildevandsrensning 24/7/365.